خوش آمدید به مزرعه سبز ما

تمام محصولات ارگانیک ما در مرکزی در شمال ایران در محیطی کاملا طبیعی و بدور از هرگونه واکسن و آمپولهای شیمیایی بزرگ شده اند.